Klassisk MassageKlassisk svensk massage kan användas både i förebyggande och rehabiliterande syfte.
Har du värk, ont eller känner dig stel?
Massagen är djupgående och får igång cirkulationen, mjukar upp muskler och bindväv och släpper på spänningar.

Används t ex vid: Muskelspänningar, träningsvärk, uttröttade muskler, kramper, kontrakturer, ischias besvär, reumatiska besvär, muskelknutor, arbetsrelaterade muskelproblem, stressrelaterade muskelproblem, ryggbesvär, huvudvärk/migrän, musarm, golfarm.

Massagens goda effekter:
De positiva och mentala effekterna är många
Gör spända muskler mjuka och elastiska
Ökar blodcirkulationerna i musklerna
Ökar lymfcirkulationen
Stärker immunförsvaret
Har en avslappnande effekt på kroppen
Ger en djupare och lugnare andning
Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
Har en god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler
Motverkar spänningar vid smärttillstånd
Motverkar stress
Har en lugnande effekt på nervsystemet
Ökar frisättning av hormonet Oxytocin - det så kallade ? lugn- och ro hormonet?
Ökar vår koncentrationsförmåga
Ökar kroppens allmänna välbefinnande

Vid besöket får du berätta om dina eventuella besvär eller vad du vill få ut av din massagebehandling.
Därefter kommer vi fram till vad för typ av behandling som ska utföras, utifrån dina behov.

Finns det situationer då man ska undvika massage?
Ja.
Ibland är det olämpligt att få massage.
Har du t ex hudinfektion, feber, infektion, förkyld, äter penicillin/antibiotika, gravid, nyopererad, öppna sår, nyligen haft ett trauma (t ex bilolycka),
tumörer, uttalad benskörhet, reumatiska sjukdomar (pågående skov), akuta inflammatoriska processer, hjärt - kärlsjukdomar, när avspänning är omöjlig, hudsjukdomar, akut trauma mot kroppens mjukdelar, färska frakturer, smittande sjukdomar, muskelbristning,
medicinering: propplösande preparat, kortison och antidepressiva läkemedel.
Då är det inte lämpligt med massage. Hör av dig om du känner dig osäker.