Reiki Healing

  • Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. 

  • Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet. Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder "universell" och ki, som betyder "livsenergi" . Universell livsenergi syftar på den högsta kända energinivån.
  • Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet.  Det är en form av healing, en holistisk behandlingsmetod som utgår från att kropp och psyke är en helhet.  - en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.
  • Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och det emotionella planet  och löser upp spänningarna och frigör det som en gång orsakat dom. Dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar "må-bra-hormoner" i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur.  Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden, som går ut på att smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, och genom beröringen löser man upp spänningarna och man kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början. 
  • Många har en stressig livssituation, både på jobbet och på fritiden, med spänningar och värk, känsla av att inte räcka till och så vidare. Mentala spänningar sätter sig ofta fysiskt i kroppen på olika sätt. Värk och spänningar orsakas ofta av stress, oro, sorg och undanträngda känslor. Som ex. insomningsproblem, hjärna på högvarv,  muskelvärk, mentala och fysiska spänningar; listan med områden där Reiki är till hjälp kan göras lång. Reikienergin tillför mer mängd livsenergi, som kroppens egna självläkande krafter kan använda för att läka sig själv. Den djupa avslappningen aktiverar kroppens egen självläkande förmåga.
  • Reiki är godkänt som friskvård, Det innebär att du som har ”friskvårdspeng” på jobbet kan använda den till Reikibehandling.
  • Efter en behandling brukar man känna sig både avslappnad och fylld med energi på samma gång - en mycket behaglig upplevelse för både kropp och själ .
  • Du ligger på britsen med kläder på, och jag håller mina händer på olika ställen på och runt kroppen. Behandlingstiden är 60 min, men räkna med att besöket kan ta ca 80 min då vi samtalar lite innan och efter behandlingen.

  • Jag är utbildad i Reiki 1 och Reiki 2 och är medlem i Reikiförbundet.